Tiểu sử ca sĩ Nguyên Lê

Nguyên Lê

Tên thật: Nguyên Lê

Năm sinh: 1970

Các bài hát do ca sĩ Nguyên Lê trình bày